ZAMÓWIENIA

 

Składając zamówienie musisz podać dane takie jak: imię, nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Adres e-mail będzie wykorzystany do wysyłania informacji odnośnie Twojego zamówienia.

Dane przekazane w czasie złożenia zamówienia, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniach będą przechowywane na czas realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

LOGI

 

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w LH.pl.

 

POLITYKA COOKIES

 

Pliki cookie strony Flashcaffe nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej.

Google Analytics – Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Flashcaffe Wojciech Wielgosz.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

 

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia w tym celu skontaktuj się ze mną.

Administratorem danych osobowych jestem firma Flashcaffe Wojciech Wielgosz.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • LH.pl Sp. Z O.O.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 oraz REGON: 302693647 – przechowywanie danych osobowych na serwerze,
  • Questy  Sp. z o. o. ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań NIP: 7792402283 REGON: 301976857 – system do przyjmowania zleceń serwisowanych ekspresów
Shopping cart close