Polityka Prywatności oraz Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie Pani/Pan może udostępnić Administratorowi podczas korzystania ze serwisu oraz wykorzystywania plików Cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

1.      Administratorem danych osobowych jest Wojciech Wielgosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Flashcaffe Wojciech Wielgosz, pod adresem Borówiec 62-023 ul. Główna 47F/2, NIP 7822522722 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.      Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem oraz adresem e-mail: serwis@flashcaffe.pl oraz pod numerem telefonu: + 48 600853173.

3.      Kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail, formularz kontaktowy, media społecznościowe przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres e-mail.

4.      Administrator przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO” oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

DEFINICJE

ADMINISTRATOR

Wojciech Wielgosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Flashcaffe Wojciech Wielgosz, pod adresem Borówiec 62-023 ul. Główna 47F/2, NIP 7822522722 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POLITYKA

Niniejsza Polityka Prywatności.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SERWIS/SKLEP

Strona internetowa pod adresem: https://flashcaffe.pl oraz wszystkie jej podstrony, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia Towary, przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem , zamówić informacje handlowe i marketingowe za pośrednictwem usługi Newsletter.

UŻYTKOWNIK

Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIA Z SERWISU/STRONY?

 

1.      Serwis umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2.      Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt.

3.      Jeżeli Użytkownik  kontaktuje  się z  Administratorem,  dane  zostały  udostępnione mu  bezpośrednio przez Użytkownika.

4.      Jeżeli dane Użytkownika zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę  sprawę  skierowała  do  Administratora,  to  źródłem  danych  jest ta  osoba.  W  takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

5.      W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług lub zawarcia Umowy np. imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. [JS1] 

6.      W celu dokonania zapisu na newsletter Administrator zbiera następujące dane: imię, adres e-mail.

7.      Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu.

 

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA?

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

 

1.      Przygotowanie i realizacja Umowy sprzedaży – a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

2.      Analizy   ruchu   sieciowego,   zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  serwisu  oraz dostosowywania treści (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.      Udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji  (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);

4.      Dostarczania i wyświetlania treści w serwisie – w tym celu Administrator zbiera  dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie (art. 6 ust 1 lit f RODO);

5.      Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

6.      Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora bądź Towarach oraz badania opinii poprzez ankiety  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

7.      Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

8.